Transformator

Transformator

Üçfazalı yağ transformatorları ТМГ enerji sistemləri şəbəkələrindəki elektrik enerjisinin, mülayim (müsbət 40 °C-dən mənfi 45 °C-dək) və ya soyuq (müsbət 40 °C-dən mənfi 60 °C-dək) iqlimin xarici və ya daxili qurulması şəraitində, çevrilməsi üçün nəzərdə tutulub. Ətraf mühit partlayışdan təhlükəli deyil, tərkibində yolverilməz limitlərlə məmulatların parametrlərini zəiflədən miqdarda toz yoxdur. Transformatorlar silkələnmə, vibrasiya, zərbə şəraitində, kimyəvi aktiv mühitdə işləmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Dəniz səviyyəsindən quraşdırma hündürlüyü ən çoxu 1000 m təşkil edir.

Nominal tezlik 50 Hz.
Gərginliyin tənzimlənməsi ± 5 %-dək olan diapazonda, tamamilə söndürülmüş transformatorda (ПБВ), yüksək gərginlik sarğılarının budaqlarının 2.5 % pillələrlə dəyişdirilməsi ilə həyata keçirilir.

QOST 11677-ə əsasən, transformatorların texniki parametrlərinin sərhəd kənaraçıxmaları aşağıdakı kimidir: qısa qapanma gərginliyi ±10%; əsas budaqda qısa qapanma itkiləri +10 %; boşuna işləmə itkiləri +15 %; tam çəki +10 %.

ТМГ transformatorları germetik şəkildə, yağ genişləndiricisiz hazırlanıb.
Yağ həcminin temperatur dəyişiklikləri çənin büzmələrin həcminin dəyişikliyi ilə, onların elastik deformasiyası sayəsində, kompensasiya edilir.
Yağ səviyyəsinə nəzarət üçün, transformatorlar üzgəc tipli yağ göstəriciləri ilə təchiz edilir.
Çəndə artıq təzyiqin əmələ gəlməsinin qarşısının almaq üçün, gücü 16 kV·A-dan 63 16 kV·A-dək olan transformatorlarda yol veriləndən əlavə, qoruyucu klapan quraşdırılır.
Gücü 100 kV·A və daha çox olan, otaqlarda yerləşdirilmiş transformatorlarda çəndə daxili təzyiqə və yol verilən dəyər aşıldığı halda, siqnalizasiyaya nəzarət üçün, istehlakçının sifarişi ilə, elektrik kontaktlı manovakuummetrin quraşdırılması nəzərdə tutulur.
Yağın yuxarı təbəqələrinin temperaturunun ölçülməsi üçün, transformatorların qapağında maye şüşə termometrinin quraşdırılması üçün giliz nəzərdə tutulub.
Yağın yuxarı təbəqələrinin temperaturunun ölçülməsi və xarici elektrik dövrələrinin idarə olunması üçün, 1000 və 1250 kV·А gücündə olan, otaqda və ya talvar altında istismar üçün nəzərdə tutulan transformatorlar, istehlakçının sifarişi ilə, manometrik siqnal verən termometrlə komplektləşdirilir.

Əməkdaşlıq Edək

Sizlərin dəstəyi ilə daha böyük və nailiyyətli nəticələr əldə etmək üçün buradayıq! Əməkdaşlıq təklif edirik və birlikdə çalışmağa hazırıq. İdeyalarınızı və bacarıqlarınızı paylaşaq, bir-birimizə dəstək olaq və birgə böyük məqsədlərimizi həyata keçirək. Sizi bizimlə əməkdaşlığa dəvət edirik, çünki birlikdə daha çox şeyi bacarığımız var!

    Site İçi Arama :

    Shopping Cart

    No products in the cart.